Niemieckie srebrne 2 reichsmarki z 1937. Mennica Berlin – znak „A”

Kategorie Inne

Niemieckie srebrne 2 reichsmarki z 1937 r. Awers

Po zajęciu Leszna przez wojska niemieckie i włączeniu do Rzeszy, wprowadzono jako środek płatniczy Reichsmarkę, przy przeliczniku 1 reichsmarka = 2 złote.

Niemieckie srebrne 2 reichsmarki z 1937 r. Rewers

Po zajęciu Leszna przez wojska niemieckie i włączeniu do Rzeszy, wprowadzono jako środek płatniczy Reichsmarkę, przy przeliczniku 1 reichsmarka = 2 złote.