Gimnazjum im. Kanta. Leszno, 1940

Kategorie 1940

Gimnazjum im. Kanta, położone przy zbiegu dzisiejszych ulic Kurpińskiego i Marcinkowskiego. Leszno, 1940 r. AwersGimnazjum im. Kanta, położone przy zbiegu dzisiejszych ulic Kurpińskiego i Marcinkowskiego. Leszno, 1940 r. Rewers