Józef Skoracki, „Nür für Juden”, około 1950

Kategorie 1942

Rysunek przedstawia obóz pracy dla Żydów, który był położony przy dzisiejszej ulicy Gabriela Narutowicza lub na terenie osiedla A.J.Sułkowskiego. Obóz istniał do 1943 r.