Karta gospodarstwa domowego wystawiona na Johanna (Jana) Tschicha. Leszno, 1942

Kategorie 1942

Karta gospodarstwa domowego wystawiona na Johanna (Jana) Tschicha, Buchwälderstrasse 3 (ulica Przemysłowa), Leszno, 1942 r. Awers

Karta gospodarstwa domowego wystawiona na Johanna (Jana) Tschicha, Buchwälderstrasse 3 (ulica Przemysłowa), Leszno, 1942 r. Rewers