Karta poświadczająca zatrudnienie wystawiona na Bożenę Siewers. Leszno, 15.04.1944

Kategorie 1944
Karta poświadczająca zatrudnienie wystawiona na Bożenę Siewers. Leszno, 15.04.1944 r. Awers

 

Karta poświadczająca zatrudnienie wystawiona na Bożenę Siewers. Leszno, 15.04.1944 r. Rewers