Karta poświadczająca zatrudnienie wystawiona na Apolonię Tschich. Leszno, 8.06.1944

Kategorie 1944
Karta poświadczająca zatrudnienie wystawiona na Apolonię Tschich. Leszno, 8.06.1944 r. Awers

 

Karta poświadczająca zatrudnienie wystawiona na Apolonię Tschich. Leszno, 8.06.1944 r. Rewers