Karta pocztowa wysłana przez Franciszka Szułczyńskiego – robotnika przymusowego. Karlsruhe, 4.08.1944

Kategorie 1944

Karta pocztowa wysłana do Mieczysława Szułczyńskiego z Leszna przez Franciszka Szułczyńskiego – robotnika przymusowego. Karlsruhe, 4.08.1944 r. Awers Karta pocztowa wysłana do Mieczysława Szułczyńskiego z Leszna przez Franciszka Szułczyńskiego – robotnika przymusowego. Karlsruhe, 4.08.1944 r. Awers

Karta pocztowa wysłana do Mieczysława Szułczyńskiego z Leszna przez Franciszka Szułczyńskiego – robotnika przymusowego. Karlsruhe, 4.08.1944 r. Awers Karta pocztowa wysłana do Mieczysława Szułczyńskiego z Leszna przez Franciszka Szułczyńskiego – robotnika przymusowego. Karlsruhe, 4.08.1944 r. Rewers